FAQ

(Scroll down for English)

Vilka filmkvinnor har namnpost på webbplatsen?

Skådespelare är inte med, vi har fokuserat på de kreativa insatserna bakom kameran – i första hand regissörer, producenter, manusförfattare, klippare och fotografer. Vi har också valt personer med kontinuitet och visst omfång i sin verksamhet och som arbetat på minst tre filmer, korta eller långa, inom främst någon av de fem kategorierna ovan. Men vi inkluderar fortlöpande alla yrkeskategorier – redan nu finns många namnposter på personer i andra kategorier än de ovan nämnda.  Vi inkluderar också tv-produktioner.

Varför ”Nordic”?

Fram till hösten 2017 har materialet på nordicwomeninfilm.com huvudsakligen fokuserat på kvinnor inom den svenska filmbranschen, med Svenska Filminstitutet som ensam avsändare. Men i och med ett samarbete med Nasjonalbiblioteket i Norge och Köpenhamns Universitet i Danmark samt Stockholms Universitet, inleddes processen att utvidga sajtens innehåll till att bli “Nordic” på riktigt. I november 2017 lanserades den nya, verkligt nordiska versionen av Nordic Women in Film. Texter publiceras alltså på svenska, danska, och norska, med ett urval av namnposter och artiklar som även publiceras på engelska.

Hur söker jag information om en person?

De för närvarande ca 1300 kvinnorna presenteras med namnposter. Du kan söka på namn eller i sökfunktionen efter yrke eller verksamhetsår. Textfältet i sökfunktionen söker på all text i namnposterna respektive artiklarna, vilket gör att du utöver personnamn även kan söka på valfria ord, filmtitlar eller mer specifika yrkesroller som “scenograf”.

”Verksam” anger årtal för första filmen. I vissa fall kan detta bli missvisande, om yrkesverksamheten kanske påbörjats tidigare inom televisionen, som inte finns med på ett heltäckande vis.

Hur kan jag få tag på filmerna? (Sverige)

Tillgängligheten för filmer skapade av svenska filmregissörer på denna sajt är tyvärr bristfällig. Vår rekommendation är att du använder dig av någon av följande sökvägar.

 • Cineasterna är en bibliotekstjänst som låter dig som låntagare, med bibliotekskort vid något av de deltagande svenska biblioteken, streama både svensk och internationell film online.
 • Vodeville är en växande filmtjänst som söker av alla lagliga, i Sverige tillgängliga, VideoOnDemand-tjänster efter den film du vill se. Du kan även söka på skådespelare eller regissörer.
 • Cinemateket tar emot önskningar på film. Läs mer och önska film här
 • Det digitala filmarvet listar alla de filmer som digitaliserats av Filminstitutet, och som finns tillgängliga för att bokas för biografvisning
 • Sök i ditt lokala bibliotek, eller via Libris, de svenska bibliotekens söktjänst
 • Bor du i Stockholm kan du också låna dvd-film på Filmhusets bibliotek

Kan jag bidra?

Självklart och gärna! Både med tips om kvinnor som du tycker bör ha en namnpost eller om du vill bidra med mer info om de som redan finns där. Vi är också glada för tips om annat material du skulle vilja se på nordicwomeninfilm.com. Använd formuläret längst ned på denna sida eller maila!

English:

Which women in film have name entries on the website?

Actors are not included, since we have focused on creative contributions behind the camera – primarily directors, producers, screenwriters, editors and cinematographers. We have also chosen individuals with a certain continuity and range in their activities, people who have worked on at least three films, whether shorts or features. Eventually we aim to include all professional categories, currently there are approx. 1300 entries. We also aim to include all television productions.

Why “Nordic”?

Up until the fall of 2017, the material on the site nordicwomeninfilm.com  has been predominantly about the creative contributions of women in Swedish film. However, with our partners National Library of Norway and University of Copenhagen, together with University of Stockholm, we publish material about Norwegian and Danish women’s contributions to their respective film industries and film history. November 30 2017 marked the debut of the new, truly Nordic site nordicwomeninfilm.com. The texts are published in Norwegian and Danish, but a good number of key texts, biographical name entries and articles are also published in English.

How do I search for information about a specific person?

There are currently more than 1000 women presented via name entries. In the search function you can specify a name, profession, nationality or year. You may also search any words you like, such as movie titles, in the text field. Remember to specify wether you want search within the database or among our articles.

“Active” specifies a year for the first film. In certain cases this can be misleading, e.g. if a career might perhaps have begun earlier within television, which is not always included in filmographies.

Can I contribute?

Of course, and please do…! Both with tips about women you think ought to have a name entry, or if you wish to contribute more information about those who are already there. We are also happy to receive tips about any other material you would like to see on nordicwomeninfilm.com.


  Contribute with information!

  Have we missed a person? Can you contribute additional information about the presented women? Let us know!

  Note:

  Nordic Women in Film treats any personal data submitted in the form according to GDPR regulations. Should these not be your own data, you are responsible for informing the person in question about processing of their data. Read more about our Privacy Policy here.

  Search in:
  Professional Directory or Articles