Nordicwomeninfilm.com goes....Nordic! 30 nov.

Nordic Women in Film växer och Filmvetenskapen vid Stockholms universitet och Svenska Filminstitutet firar med en nordisk heldag i Filmhuset; med Filmrum, seminarier och film med levande musik på Cinemateket. Läs mer och anmäl dig…

Share

Transnordic Trajectories: Past, Present and Future Film History through Nordic Women in Film

Vårt nätverk, finansierat av Nordiska Ministerrådets jämställdhetsfond, har under 2017 arbetat med en ny version av Nordic Women in Film-sidan med texter av danska och norska skribenter och organiserat forskarseminarier i Oslo och Köpenhamn, i samarbete med norska Nasjonalbiblioteket och Köpenhamns Universitet. Nu anordnar vi ett heldagssymposium i Stockholm.

Förmiddagen ägnas åt ett Filmrum om Svenska Filminstitutets arbete med jämställdhet från det att det  introducerades som ett uppdrag från regeringen år 2000, och fortsätter med nya filmprojekt och ny forskning om kvinnor och film i Sverige. Eftermiddagen handlar om kvinnliga regissörer och manusförfattare i Norge och Danmark, med nedslag i olika historiska perioder, och särskild fokus på personer som rört sig över nordiska gränser.

Dessutom introduceras den nya, nordiska versionen av webbsidan Nordic Women in Film. Dagen avslutas med filmer med levande musik på Cinemateket, inklusive en föreläsning.

Läs mer och anmäl dig här!

  • Author Nordic Women in Film

Search in: database or articles