Gertrud Bengtsson (SE)

Producent, mm. Verksam sedan 1991.

Basic info

Main profession: Producer
Active: 1991-

Filmography

Producent:
När man får främmad (2003)
Labyrinten (2000)
Offer och gärningsmän (1999)
Den vita lejoninnan (1996)
Hundarna i Riga (1995)
Mördare utan ansikte (1995)
Projektledare:
Villospår (2001)
Verkställande producent:
Fru Marianne (2001)
Exekutiv producent:
Villospår (2001)
Biträdande producent:
Capricciosa (2003)
T. Sventon och fallet Isabella (1991)

Read more about the films at Svensk Filmdatabas (SE)

Do you know more about Gertrud Bengtsson?

Please write to us if you think that we have missed something and if you have more information to provide.

Search in: database or articles