Maria Ekman (SE)

Regissör, manusförfattare. Verksam kring 1915.

Väldigt lite är känt om Maria Ekman, och hon tillskrivs endast en film, Kal Napoleon Kalssons bondtur (1915). Filmen förväxlas ofta med Stockholmsfrestelser av en annan tidig kvinnlig filmskapare, nämligen Anna Hofman-Uddgren, då båda filmerna är reklamfilmer i liknande miljö. I Svensk Filmografi beskrivs filmen som ”en ren reklamfilm utan andra syften än att på nöjsammast möjliga sätt presentera ett antal affärsinteriörer i Stockholm. Finansieringsmodellen lade tydligen inga hinder i vägen för filmens biograflansering på normalt vis.” (KN)

Basic info

Main profession: Director
Active: 1915-

Filmography

Regi, manus:
Kal Napoleon Kalssons bondtur (1915)

Read more about the films at Svensk Filmdatabas (SE)

Do you know more about Maria Ekman?

Please write to us if you think that we have missed something and if you have more information to provide.

Search in: database or articles