Vigdis Lian (NO)

Direktør. Født i 1951. Har vært barnefilmkonsulent, programsjef for Den Norske Filmfestivalen og direktør for Norsk filminstitutt.

Vigdis Lian er utdannet adjunkt og hadde sin første filmrelaterte stilling som inntakskonsulent ved Statens Filmsentral 1978-1987. Deretter var hun barnefilmkonsulent ved Norsk Kino- og Filmfond 1987-1992 og programsjef ved Den Norske Filmfestivalen i Haugesund 1992-1997. I 1997 ble hun ansatt ved Norsk filminstitutt, hvor hun var avdelingsdirektør i museumsavdelingen 1997-2002 og deretter direktør fram til 2008. Etter NFI-årene ledet hun den norske UNESCO-kommisjonen 2008-2012.

Hun var fungerende prosjektleder for New Nordic Films (Haugesund Internasjonale Filmfest) 2010, og koordinator for Nordic Co-production Forum 2011. Hun har vært rådgiver for interessorganisasjonen FilmReg (regionale filmfond og -sentra) 2010-2011 og kunstnerisk leder av filmfestivalen Movies on War 2011 og 2012.

Lian har hatt en rekke verv innenfor kulturfeltet. Hun har vært medlem av Kringkastingsrådet, og styremedlem i avdelingsstyret ved Kunstakademiet i den internasjonale filmarkivorganisasjonen FIAF, i European Film College i Ebeltoft og ved Høgskolen i Lillehammer 2003-2011.

Hun har vært styremedlem ved Fakultet for teknologi kunst og design ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Danse- og teatersentrum, Contemporary Dance Festival og Film3/Østnorsk filmsenter. Hun var generalsekretær i Norsk Oversetterforening 2012-2013.

I 2013 var hun medlem av Film & Kinos organisasjonsutvalg som hadde som mandat å vurdere ny organisasjonsstruktur for Film & Kino og Norsk kino- og filmfond.

Hun er styremedlem i Norsk Kvinnesaksforening fra 2016.

Vigdis Lian er redaktør for artikkelsamlingen Ta det som en mann, frue (2016). Her drøftes hvordan kvinnelige spillefilm­regissører kategoriseres i filmreferanseverk med hovedvekt på perioden 1970-2000. Filmkritikken i et kjønnsperspektiv er ana­lysert i samme periode. I tillegg drøftes produk­sjonsforholdene i norsk film fra 1970 frem til i dag, og hvilke konsekvenser det har fått i et genusperspektiv.

Bent Kvalvik

Basic info

Main profession: Other profession
Born: 1951
Active: 1978-

Published works

Ta det som en mann, frue, artikkelsamling, Emilia forlag 2016

I would like to . . .

    ContactChange or add informationGet in touch with us

    Note:

    Nordic Women in Film treats any personal data submitted in the form according to GDPR regulations. Should these not be your own data, you are responsible for informing the person in question about processing of their data. Read more about our Privacy Policy here.

    Search in:
    Professional Directory or Articles