Lene Løken (NO)

Journalist og direktør. Født i 1947. Har vært journalist, bystyremedlem og statssekretær, og var direktør for bransjeorganisasjonen Film & Kino 1993-2014.

Lene Løken (eg. Sigrun Helene) tok eksamen på Norges Journalisthøyskole i 1968 og begynte som journalist i avisen Varden samme år. Hun viderutdannet seg til cand.mag ved Universitetet i Oslo. Senere arbeidet hun i flere medier, blant annet som redaksjonssekretær i ukebladet Alle Kvinner og som journalist i Aftenposten og Vårt Land.

Lene Løken var kommunalrådssekretær og gruppesekretær for Arbeiderpartiets bystyregruppe, og deretter statssekretær ved Statsministerens kontor under Gro Harlem Brundtland 1990-1992 og i Kulturdepartementet under Åse Kleveland 1992-1993.

Hun har vært medlem av Oslo bystyre og Oslo skolestyre, og har sittet i en rekke styrer og råd, blant annet i flere regjeringsoppnevnte utvalg. Hun har vært styreleder for Den norske Filmfestivalen.

Løken var 1993-2014 administrerende direktør for bransjeorganisasjonen Film & Kino. Mens hun hadde denne stillingen ledet hun det såkalte Løkenutvalget, som ble nedsatt av kulturminister Trond Giske i oktober 2007 for å foreta en gjennomgang av de ulike støtteordningene og strukturene på kulturområdet. Utvalget leverte sin sluttrapport 5. juni 2008.

I over 25 år har hun vært aktiv i styret for Den Norske Turistforening og DNT Oslo.

Bent Kvalvik

Basic info

Main profession: Other profession
Born: 1947
Active: 1968-

Do you know more about Lene Løken?

Please write to us if you think that we have missed something and if you have more information to provide.

Search in: database or articles